Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2002

Lần họp mặt thứ hai (năm 2002) tại Tân An, Long An

Năm nay Nguyễn Trọng Nghĩa đứng ra đăng cai họp mặt cựu học viên sĩ quan khóa VII Lục quân 2. Địa điểm tổ chức tại thị xã Tân An (gần thị đội Tân An - Long An)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét