Thứ Hai, 21 tháng 9, 2009

Lần họp mặt thứ chín (năm 2009) tại Quận 12, TP. HCM

Năm 2008 không tổ chức họp hành nên năm nay Hoàng tự đề cử và cũng tiện thể khoe nhiều thứ. Nào là mừng việc mới làm hàng rào quanh nhà, khao miếng đất mới được cấp ở Sài Gòn... "Lý do vẫn to hơn mục đich", cái chính là có một địa điểm để cựu học viên khóa VII LQ2 gặp nhau. Tại lần họp mặt này, Phạm Văn Huỳnh đã đề nghị xin được đăng cai tổ chức họp mặt lần thứ mười nhưng không thành công vì anh Siêng cũng “xung phong” tổ chức đăng cai; cuối cùng, mọi người thống nhất ưu tiên cho anh Siêng (bởi vì anh Huỳnh đã từng được đăng cai tổ chức họp mặt lần thứ năm rồi).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét